Basispakket voor onderwijs in Fryslân

Voor het onderwijs in Fryslân is er sinds 1 januari 2019 het Basispakket verkeerseducatie: een doorlopende leerlijn verkeerseducatie beginnend bij groep 1 van het basisonderwijs (en s(b)o) tot en met klas 4 van het voortgezet onderwijs (en vso).
Scholen voor vo die willen meedoen moeten elk jaar in elke klas (1 t/m 4) elk 'leerjaar 'iets' aan verkeerseducatie doen. Daarnaast zijn er voor deze scholen drie verplichte thema’s die in die vier jaar elk minstens eenmaal aan bod moeten komen: afleiding, groepsdruk en alcohol. De SBV is de contactpersoon voor alle vo- en vso-scholen.


Terug naar overzicht