Klassikale verkeerseducatie klassen 2 en 3 vo/vso

De klassikale verkeerseducatie bestaat uit gastlessen, gegeven door rij­instructeurs die daarvoor speciaal zijn opgeleid aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). De rijinstructeurs leggen vooral het accent op verkeersinzicht en -gedrag, het tijdig herkennen van gevaarlijke situaties in het verkeer en het daar adequaat op inspelen. Aan de hand van beelden en theoretische kennis die de leerlingen krijgen aangereikt, wordt hen gevraagd hoe zij met de gegeven situatie zo verantwoord en veilig mogelijk zouden omgaan. Denk hierbij ook aan het onderwerp afleiding (door het gebruik van bijvoorbeeld smartphones). Tevens wordt er aandacht geschonken aan alcohol en drugs in combinatie met deelname aan het verkeer.

Last but not least: de inhoud van de lessen wordt vastgesteld in overleg met de school. Zo kunnen bijvoorbeeld lokale knelpunten of moeilijke situaties uit de school-thuisroute ook worden opgenomen in de gastlessen. Er is dus wat de SBV betreft sprake van een product op maat!


Terug naar overzicht