Verkeersveiligheidslabel VVL-Fryslân voor vo/vso

Voor scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bestaat de mogelijkheid om het Verkeersveiligheidslabel Voortgezet Onderwijs (VVL-VO) te behalen. Het VVL-VO is een speciaal keurmerk voor scholen die daarmee aangeven verkeerseducatie in een doorlopende leerlijn aan te bieden. Het is een vervolg op het Verkeersveiligheidslabel voor het primair onderwijs. Om het VVL-VO te behalen moet de school voldoen aan bepaalde criteria opgesteld door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

Er zijn reeds negentien scholen/schoollocaties gelabeld: VSO Talryk (Drachten), OSG Singelland PrO De Venen (Drachten), OSG De Brêge PJ (Leeuwarden), VSO It Twalûk (Leeuwarden), CSG Dockinga College (Dokkum/Ferwert: maar liefst vijf locaties), PrO J.J. Boumanschool (Dokkum), CSG Lauwers College (Kollum), OSG Stellingwerf College (Oosterwolde), OSG Burgemeester Harmsmaschool (Gorredijk), CSG Liudger locatie Waskemeer, VSO Sinne (Sneek), OSG Montessori High School PJ (Leeuwarden), Sevenwolden en Bornego College (beide Joure) en Nordwin College afdeling VMBO Groen (Leeuwarden).

Momenteel volgen twee scholen het labeltraject: OSG Sevenwolden Grou-Akkrum, RSG Simon Vestdijk (locatie Franeker) en VSO De Zwaai (Drachten).

Meer weten over het Verkeersveiligheidslabel? Neem contact op met de SBV:
info@stichtingsbv.nl of (0512) 543184


Terug naar overzicht