Voorlichtingsavond landbouwverkeer

In samenwerking met het ROF, gemeenten en landbouworganisaties organiseert de SBV (gratis) voorlichtingsavonden over landbouwverkeer. Namens de SBV zijn twee ervaren instructeurs aanwezig die aan de hand van een powerpointpresentatie een duidelijke uitleg geven over theorie en praktijk. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers ontvangen een (gratis) informatieboekje van de politie over landbouwverkeer.

Op dergelijke avonden wordt o.a. voorlichting gegeven over:

- verandering in de wetgeving landbouwvoertuigen;
- theorie aangaande landbouwverkeer;
- regels rondom landbouwverkeer;
- plaatselijke situaties/problemen/ontheffingen;
- maten, gewichten en verlichting;
- trekkerrijbewijs;
- daarnaast wordt uitleg gegeven over mogelijkheden die de SBV Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen (VTLV) kan bieden.

Op de avonden kunnen desgewenst ook medewerkers van gemeente en politie aanwezig zijn.

Daar waar de gemeente de kosten draagt, is de voorlichting gratis. In andere gevallen zijn de kosten op offertebasis.

De afgelopen jaren waren deze avonden een groot succes. Heeft u belangstelling, neem dan voor nadere informatie contact op met de SBV: info@stichtingsbv.nl of T (0512) 544610.


Terug naar overzicht