Landbouwers

Speciaal voor landbouw- en loonbedrijven die met landbouwvoertuigen (LBT alsmede MMBT) op de openbare weg rijden hebben we de VTLV, de Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen.

Daarnaast nemen wij ook 
de Proeve van bekwaamheid (PvB) en andere examens af voor scholen.

Verder hebben we een aanbod voor landbouwvoorlichtingen (Samen veilig omgaan met landbouwverkeer).
Als voorbereiding op het T-rijbewijs hebben we destijds een handelingsanalyse gemaakt.
Iedereen die belang hierbij heeft, kan deze bij ons opvragen!


vtlv

Activiteiten voor Landbouwers

De VTLV, de Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen, bestaat uit drie onderdelen: theorie, rijstijlscan en praktijktraining op het verkeersoefencentrum.

In het theoriegedeelte gaat het om het opfrissen van de verkeersregels. Hierbij ligt de nadruk op zwaar verkeer en het aanpassen van gedrag aan andere weggebruikers.

Het tweede onderdeel is de rijstijlscan. een gecertificeerde rijinstructeur maakt samen met de cursist een rit in een landbouwvoertuig. Tijdens en na de rit geeft de instructeur tips en verbeterpunten. Tevens wordt er aandacht besteed aan Het Nieuwe Rijden (HNR). Het goed toepassen van de techniek van HNR kan een besparing opleveren van 5 tot 10% op de brandstofkosten.

Het laatste deel van de training is een praktijktraining op de baan van het verkeerseducatiecentrum (VEC) in Drachten. Hoe gaat de bestuurder van landbouwvoertuigen om met zwaar materieel onder specifieke omstandigheden (noodstop, remmen en slippen).

Twee nuttige weblinks: wettelijke eisen en wensen landbouwverkeer  en  www.land-bouwverkeer.nl          
     

Voorlichtingsavond landbouwverkeer

Meer info

Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen (VTLV)

Meer info

Samen op weg met landbouwverkeer

Meer info