Onderwijs

onderwijs_remdemo

Kinderen vanaf ongeveer drie jaar nemen al deel aan het verkeer. Het is belangrijk dat kinderen al op vroege leeftijd geleerd wordt wat de spelregels zijn en hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Dit leren moet door de jaren worden voortgezet. Dit wordt Permanente Verkeerseducatie (PVE) genoemd. Hierdoor kunnen ongelukken voorkomen worden.

Activiteiten voor Onderwijs

Om kinderen veilig in het verkeer te laten deelnemen heeft de SBV een educatief dienstenpakket ontwikkeld dat meegroeit met de kinderen: verkeerseducatie van het primair onderwijs tot en met het voortgezet (speciaal) onderwijs en ISK's. In ons aanbod zit o.a. de verkeersmarkt (klassen 1 en 2); de verkeerslessen voor klassen 2 en 3; de demonstratie stopafstanden (remdemo); en voor leerlingen in praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs voor wie de reguliere opleiding voor het bromfietsrijbewijs (A-M) net niet haalbaar is, zijn er soms mogelijkheden voor speciale theorie- en praktijklessen op school.

docentenpool

Basispakket voor onderwijs in Fryslân

Meer info

Verkeersmarkten klas 1 (en 2) vo/vso

Meer info

Demonstratie stopafstanden

Meer info

Klassikale verkeerseducatie klassen 2 en 3 vo/vso

Meer info

Verkeersveiligheidslabel VVL-Fryslân voor vo/vso

Meer info

Speciale voorlichting verkeer en verkeersveiligheid

Meer info

Bromfietscursus pro/vso

Meer info

Verkeerslessen voor mensen met een verstandelijke beperking

Meer info

Verkeerslessen ISK / AZC

Meer info

Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen (VTLV)

Meer info

Scootmobiel individueel

Meer info