Bijtanken en Oppoetsen | IJsbrechtum

Bijtanken en Oppoetsen | IJsbrechtum

Datum & tijd:

Dinsdag 21 november 2023
09.00-12.00 uur

Locatie:

It Nije Formidden, IJsbrechtum

Informatie en aanmelden:

Informatie over de training Bijtanken & Oppoetsen vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.