Bijtanken en Oppoetsen | Marsum

Bijtanken en Oppoetsen | Marsum

Datum & tijd:

Dinsdag 5 december 2023
09.00 – 12.00 uur

Locatie:

Nij Franjum, Marsum

Informatie en aanmelden:

Informatie over de training Bijtanken & Oppoetsen vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Waadhoeke.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.