Bijtanken en Oppoetsen | Drachten

Bijtanken en Oppoetsen | Drachten

Datum & tijd:

Donderdag 7 december 2023
13.30 – 16.30 uur

Locatie:

Brede School De Drait, Drachten

Informatie en aanmelden:

Informatie over de training Bijtanken & Oppoetsen vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Smallingerland.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.