Bijtanken en Oppoetsen | Rinsumageest

Bijtanken en Oppoetsen | Rinsumageest

Datum & tijd:

Dinsdag 10 december 2024
09.00 – 12.00 uur

Locatie:

MFC De Beijer, Rinsumageest

Informatie en aanmelden:

Informatie over de training Bijtanken & Oppoetsen vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Dantumadeel.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.