Bijtanken en Oppoetsen | Smilde

Bijtanken en Oppoetsen | Smilde

Datum & tijd:

Dinsdag 8 oktober 2024
14.00 – 16.30 uur

Locatie:

Senioren van Nu, Smilde

Informatie en aanmelden:

Informatie over de training Bijtanken & Oppoetsen vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Midden Drenthe.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.