Bijtanken & Oppoetsen | Eastermar

Bijtanken & Oppoetsen | Eastermar

Datum & tijd:

Woensdag 7 december 2022
19.00 – 21.30 uur

Locatie:

De Hege Stins, Eastermar

Informatie en aanmelden:

Informatie over de training Bijtanken & Oppoetsen vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.