Bijtanken & Oppoetsen | Franeker

Bijtanken & Oppoetsen | Franeker

Datum & tijd:

Vrijdag 31 maart 2023
14.00 – 16.00 uur

Locatie:

Roordastate, Franeker

Informatie en aanmelden:

Informatie over de training Bijtanken & Oppoetsen vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Waadhoeke.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.