Bijtanken & Oppoetsen | Koudum

Bijtanken & Oppoetsen | Koudum

Datum & tijd:

Donderdag 1 december 2022
09.00 – 12.00 uur

Locatie:

De Klink, Koudum

Informatie en aanmelden:

Informatie over de training Bijtanken & Oppoetsen vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.