Dielde Romte | Leeuwarden

Dielde Romte | Leeuwarden

Datum & tijd:

Maandag 12 september 2022
13.30 – 15.30 uur

Locatie:

De Basuin, Leeuwarden

Informatie en aanmelden:

Informatie over Dielde Romte vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Leeuwarden.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.