Dielde Romte | Leeuwarden

Dielde Romte | Leeuwarden

Datum & tijd:

Dinsdag 7 december 2021
13.30-15.30 uur

Locatie:

Eetcafé De Basuin, Leeuwarden

Informatie en aanmelden:

De training in Leeuwarden is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Leeuwaraden.
U kunt zich opgeven via 0512 – 544 610 of jelly@stichtingsbv.nl

Menu