Onderzoek door leerlingen Drachtster Lyceum over gebruik mobiele telefoon op de fiets

Onderzoek door leerlingen Drachtster Lyceum over gebruik mobiele telefoon op de fiets

Vier leerlingen uit de zesde klas van het Drachtster Lyceum voeren, in samenwerking met de SBV en de gemeente Smallingerland, een observatieonderzoek uit naar telefoongebruik op de fiets. De leerlingen gaan bekijken wat de invloed is van verschillende borden op het telefoongebruik van fietsende scholieren. Hiervoor gebruiken zij de gedragsbeïnvloedingstechniek ‘nudging’. Zij zullen de uitkomsten van deze observaties rapporteren in hun profielwerkstuk. Als SBV zijn wij zeer verheugd dat deze leerlingen uit eigen initiatief een verkeersonderwerp hebben gekozen voor hun profielwerkstuk. Om dit project te ondersteunen heeft de SBV een van de nudging-borden laten ontwerpen en ter beschikking gesteld aan de leerlingen.

Menu