Onderzoek door leerlingen Drachtster Lyceum over gebruik mobiele telefoon op de fiets

Onderzoek door leerlingen Drachtster Lyceum over gebruik mobiele telefoon op de fiets

Vier leerlingen uit de zesde klas van het Drachtster Lyceum hebbe sinds afgelopen december in samenwerking met de SBV en de gemeente Smallingerland een observatieonderzoek uitgevoerd naar telefoongebruik op de fiets. De leerlingen hebben onderzocht wat de invloed is van verschillende borden op het telefoongebruik van fietsende scholieren. Hiervoor gebruikten zij de gedragsbeïnvloedingstechniek ‘nudging’. Zij hebben de uitkomsten van deze observaties gerapporteerd in hun profielwerkstuk (PWS). Als SBV zijn wij zeer verheugd dat deze leerlingen uit eigen initiatief een verkeersonderwerp hebben gekozen voor hun profielwerkstuk. Om dit project te ondersteunen heeft de SBV een van de nudging-borden laten ontwerpen en ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Op woensdag 26 februari hebben de leerlingen hun PWS gepresenteerd op hun school. Voor het PWS hebben de leerlingen maar liefst een 9 gekregen. Van harte gefeliciteerd!

Menu