Cursusmateriaal

Onderstaande cursusboeken en -materialen zijn bij de SBV te bestellen. Interesse in ons cursusmateriaal? Neem contact met ons op via 0512 – 544610 of info@stichtingsbv.nl.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief evt. verzendkosten

Fietser Leer en werkboek COA ISK
Fietser: leer- en werkboek over fietsers in het verkeer (COA/ISK) € 7,-

Dit boekje is speciaal gemaakt voor buitenlanders die in Nederland zijn komen wonen en zich de verkeersregels en verkeersborden eigen willen maken.

ISBN / EAN: 978-94-90059-08-8

Fietser Leer en werkboek COA ISK laaggeletterden
Fietser: leer- en werkboek over fietsers in het verkeer (COA/ISK: niveau: laaggeletterden) € 7,-

Deze editie van Fietser is een speciale uitgave voor COA / ISK: niveau: laaggeletterden.

Samenstelling: Lia Schutte/SBV (Drachten; geheel herziene uitgave 2017).
ISBN / EAN: 978-94-90059-07-1

Voetganger Lezen en leren
Voetganger: lezen en leren over voetgangers in het verkeer (lesboek) € 7,-

Een door Cursusbureau Talant en SBV gezamenlijk ontwikkeld lesboek voor (zeer) moeilijk lerenden. Bij dit boek is ook het werkboek Voetganger verkrijgbaar.

Auteurs: H.J.M. de Bos, W. Rabe en G. Wiersma
ISBN / EAN: 978-94-90059-04-0

Voetganger Werkboek
Voetganger: werkboek over voetgangers in het verkeer € 7,-

Door Cursusbureau Talant en SBV gezamenlijk ontwikkeld werkboek voor (zeer) moeilijk lerenden. Dit boek hoort bij het ook verkrijgbare lesboek Voetganger.

Auteurs: H.J.M. de Bos, W. Rabe en G. Wiersma
ISBN / EAN: 978-94-90059-04-0

Fietser: leer- en werkboek over fietsers in het verkeer € 7,-

Door SBV ontwikkeld lesboek voor (zeer) moeilijk lerenden.

Auteurs: L. Schutte, W. Rabe, HJ.M. de Bos (geheel herzien in 2017)

Fietser: praktische fietsvaardigheden € 4,50

Door SBV ontwikkeld lesboek voor (zeer) moeilijk lerenden over praktische fietsvaardigheden.

Auteurs: L. Schutte, W. Rabe, HJ.M. de Bos

Folder: Op weg met SBV – algemene folder

De wijze waarop de SBV verkeersonderwijs verzorgt, staat vermeld in deze folder. Hierin vindt u informatie over alle educatieve diensten van de SBV: van verkeersmarkten tot scootmobielcursussen en alles wat er tussenin zit.

Folder: Op weg met SBV – informatie voor senioren

Naast lessen op het basis– en voortgezet onderwijs, verzorgt de SBV ook veel trainingen en cursussen voor de particulier, en dan met name voor de zgn. senioren; de 60-plussers. In deze folder informeren wij u over deze laatstgenoemde SBV-activiteiten.

Folder: Individuele scootmobieltraining

Om het vertrouwen, de kennis en rijvaardigheid van scootmobielbestuurders
te vergroten en het aantal ongevallen met scootmobielen te beperken, verzorgt de SBV individuele scootmobieltrainingen. Wat dit precies inhoudt, leest u in deze folder.