Theoretische landbouwvoorlichting

De theoretische landbouwvoorlichting is bedoeld als opfrismoment van de verkeerstheorie voor bestuurders van agrarische voertuigen. Hierbij kunt u onder andere denken aan de (nieuwe) verkeersregels / -borden en veiligheidsvoorschriften. Op verzoek kunnen onze T-instructeurs ook voorlichting verzorgen over andere onderwerpen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan voorlichting over de dode hoek, afleiding/telefoongebruik op de trekker of invoering APK- en kentekenplicht. De theoretische landbouwvoorlichting is met name geschikt voor medewerkers van agrarische bedrijven en leden van agrarische verenigingen.

Vaak is de provincie / gemeente bereid om de theoretische landbouwvoorlichting (gedeeltelijk) te subsidiëren, om daarmee agrarische bedrijven en verenigingen te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid rondom landbouwverkeer.