Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen (VTLV)

De Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen (VTLV) is bedoeld als nascholing/aanvulling bij het T-rijbewijs. Deze training is met name geschikt voor medewerkers van agrarische bedrijven, zoals loonbedrijven en mechanisatiebedrijven of groenmedewerkers van de gemeente. Daarnaast voeren we de training uit in samenwerking met agrarische opleidingscentra (als Proeve van Bekwaamheid) voor de leerlingen in opleiding tot agrarisch medewerker.

Gegevens:

De VTLV bestaat uit vier onderdelen:

  • Rijstijlscan met grote landbouwcombinatie, waarbij de trekkerinstructeur advies geeft over o.a. veilig en milieubewust (brandstofbesparend) rijden;
  • Anti-sliptraining met trekker en aanhanger op de slipbaan;
  • Opfrissen verkeerstheorie voor landbouwvoertuigen;
  • Behendigheidsoefeningen.

Vaak is de provincie/gemeente bereid om de VTLV (gedeeltelijk) te subsidiëren, om daarmee agrarische bedrijven en onderwijsinstellingen te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid rondom landbouwverkeer.