MBO

De klassikale verkeerseducatie op het mbo bestaat uit gastlessen verzorgd door verkeersdocenten die in het dagelijkse leven werkzaam zijn als rijinstructeur. Door middel van een hbo-opleiding (PDA) en jaarlijkse bijscholing zijn de docenten gekwalificeerd voor het geven van verkeerseducatie in het mbo.

Verkeersles

In het mbo verzorgen we per klas een verkeersles van twee lesuren. Tijdens de verkeersles willen we jongeren bewust maken van risico’s in het verkeer en de invloed van hun gedrag hierop. We focussen op de belangrijkste ongevalsoorzaken in de doelgroep.

Op interactieve wijze en met behulp van verschillende didactische werkvormen komen o.a. afleiding, groepsdruk en alcohol in het verkeer aan de orde. Ook aan ongevalsoorzaken, gordelgebruik en reactiesnelheid wordt aandacht besteed. Tijdens deze verkeersles wisselt de SBV-docent verschillende werkvormen af, waarbij we voornamelijk inzetten op self-experience en self-persuasion d.m.v. verschillende oefeningen/testen, videomateriaal en stellingen.

Kosten:

Indien wenselijk kunnen we met meerdere docenten tegelijk komen. Kosten voor de verkeerslessen worden vrijwel altijd grotendeels of volledig gedekt door de provincie en/of gemeente.