Voortgezet onderwijs

Basispakket voor onderwijs in Fryslân

Voor het onderwijs in Fryslân is er sinds 1 januari 2019 het Basispakket verkeerseducatie: een doorlopende leerlijn verkeerseducatie beginnend bij groep 1 van het basisonderwijs (en s(b)o) tot en met klas 4 van het voortgezet onderwijs (en vso).

Voortgezet onderwijsscholen die willen meedoen aan het basispakket moeten in elke klas (1 t/m 4) elk leerjaar ‘iets’ aan verkeerseducatie doen. Daarnaast zijn er voor deze scholen drie verplichte thema’s die in die vier jaar elk minstens eenmaal aan bod moeten komen: afleiding, groepsdruk en alcohol. De SBV is bij dit project de contactpersoon voor alle vo- en vso-scholen.

Verkeersmarkt klas 1 (en 2) vo/vso

Verkeersmarkten zijn bedoeld voor eersteklassers van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Sommige scholen kiezen er voor om ook de tweedeklassers te laten deelnemen. Bij een verkeersmarkt volgen de leerlingen een circuit met verschillende onderdelen die betrekking hebben op verkeersveiligheid. De duur van ieder onderdeel wordt bepaald in overleg met de school. De onderdelen zijn interactief en afgestemd op de betreffende leerlingen. De onderdelen worden verzorgd door de SBV, de politie, het Rode Kruis, Top Medical Team, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Chauffeursvereniging Friesland en/of de Oogvereniging. Met de inzet van de NS / ProRail kan eventueel ook spoor-problematiek in de buurt van een school worden meegenomen.

Een verkeersmarkt is afgestemd op hoe leerlingen het verkeer beleven, hun gedrag en de concrete verkeerssituaties waarmee zij te maken hebben. De verkeersmarkt kan gedurende één of meer dagen plaatsvinden, afhankelijk van het aantal leerlingen. Per dag kunnen maximaal 180 leerlingen deelnemen. De verkeersmarkt kan zowel in en rond het schoolgebouw plaatsvinden als op een externe locatie. De vorm, de inhoud en het rooster van de verkeersmarkt worden altijd vastgesteld in overleg met en aansluitend op de wensen van de betreffende school.

De school kan een keuze maken uit de volgende onderdelen:
 • Verkeersquiz (SBV)
 • Remproef (SBV)
 • Alcoholparcours (SBV)
 • Workshop afleiding & gedrag (SBV)
 • Workshop groepsdruk in het verkeer (SBV)
 • Verkeersvoorlichting politie
 • EHBO (Rode Kruis)
 • Ambulance (Top Medical Team)
 • Ogen– en reactietest (Veilig Verkeer Nederland)
 • Fietsparcours (Fietsersbond)
 • Dode hoek bij landbouwvoertuigen (SBV)
 • Dode hoek bij landbouwvoertuigen m.b.v. virtual reality (SBV)
 • Voorlichting kwetsbare doelgroepen in het verkeer (Oogvereniging)
 • Voorlichting spoorproblematiek (NS/ProRail/SBV)

Desgewenst kan de school zelf andere onderdelen aandragen en kan in overleg de verkeerssituatie rondom de school worden meegenomen in de onderdelen. De SBV biedt altijd een verkeersmarkt op maat!

Kosten:

Kosten voor de verkeersmarkt worden vrijwel altijd grotendeels of geheel gedekt door de provincie en/of gemeente.

Verkeersles klas 2, 3 en 4

De klassikale verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs bestaat uit gastlessen verzorgd door verkeersdocenten die in het dagelijkse leven werkzaam zijn als rijinstructeur. Door middel van een hbo-opleiding (PDA) en jaarlijkse bijscholing zijn de docenten gekwalificeerd voor het geven van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs.
Thema’s die tijdens de verkeerslessen aan de orde komen zijn:

 • Waarnemen en afleiding (klas 2)
 • Alcohol en drugs in het verkeer (klas 3)
 • Groepsdruk in het verkeer (klas 4)

Tijdens de interactieve verkeerslessen ligt het accent op de leerlingen zelf laten ervaren en zelf laten beargumenteren waarom bijvoorbeeld telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk is. Hierbij werken de SBV-docenten met beeld- en filmmateriaal, stellingen en experimenten. Risicoperceptie, gevaarherkenning en bewustwording van eigen verkeersgedrag staan centraal.

We verzorgen bij voorkeur twee lesuren (losse uren of blokuur) per klas per jaar. De lessen kunnen op maat worden gemaakt, waarbij er de mogelijkheid bestaat om specifieke wensen van de school (thema’s of (werk)vormen) in de lessen te verwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld lokale knelpunten of moeilijke situaties uit de schoolthuisroute of andere relevante thema’s worden opgenomen in de gastlessen. Indien wenselijk kunnen we met meerdere docenten tegelijk komen.

Kosten

Kosten voor de verkeerslessen worden vrijwel altijd grotendeels of volledig gedekt door de provincie en/of gemeente.