Gemeentes en Provincies

Stichting SBV helpt gemeentes met de uitvoering van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. Hiervoor organiseren wij diverse verkeerseducatieve activiteiten voor gemeentes. De SBV neemt daarbij desgewenst het hele traject uit handen van de gemeente en regelt alle nodige zaken omtrent een training. Ook op maat gemaakte educatieve programma’s zijn mogelijk.

Het aanbod

In het aanbod: verkeersmarkten (klassen 1 en 2 van voortgezet (speciaal) onderwijs), verkeerslessen (klassen 2 en 3 van voortgezet (speciaal) onderwijs), training landbouwverkeer (VTLV), demonstratie stopafstanden, ervaren dode hoek (met VR-brillen), rijvaardigheidsdagen, bijtanken & oppoetsen en scootmobieltrainingen.

De SBV is uitvoeringspartner van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF), Verkeerswijzer Groningen (ROV Groningen) en Veilig Bereikbaar Drenthe (ROV Drenthe). Ook zijn wij deelnemer van meerdere convenanten en verkeersveiligheidsverbonden, zoals het European Road Safety Charter. Bovendien denkt de SBV als kennisinstituut mee met overheidsontwikkelingen binnen de verkeersveiligheid, zoals de invoering van het T-rijbewijs (trekker) en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (bij Ministerie I&W).

ROF

verkeerswijzer groningen

Veilig Bereikbaar Drenthe

ERSC

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen