Omschakelen

Als het behalen van het rijbewijs al jaren geleden is, is er veel veranderd in het verkeer. Denk aan nieuwe verkeersregels en -borden, autotechnieken, inrichting van wegen… – maar ook uw eigen inzicht!

Het is van groot belang uw verkeerskennis in het algemeen op peil te houden, en daarmee uw verkeersveiligheid te vergroten. Bepaalde regels en/of situaties die golden toen u het rijbewijs behaalde, zijn inmiddels achterhaald. Daarbij zijn er vele verkeerssituaties bijgekomen die u zich zelf eigen heeft moeten maken, zoals turborotondes en shared space. Weet u deze situaties op de juiste wijze af te handelen? Wanneer u met pensioen bent of binnenkort gaat, komt u in een nieuwe levensfase. Deze levensfase vraagt om nieuwe inzichten; inzichten betreft (klein)kinderen in het verkeer, aangeleerde gewoontes, strategische keuzes, etc. Tot slot brengt de tegenwoordige tijd veel nieuwe mogelijkheden c.q. technieken met zich mee, zoals bijv. ADAS; in hoeverre bent u hiervan op de hoogte en maakt u er – op de juiste manier – gebruik van? Kortom: u moet omschakelen!

Dit en meer komt tijdens de cursus Omschakelen aan bod. Omdat deze bijeenkomst meerdere onderwerpen behandeld (verkeersregels, veiligheidsaspecten, ADAS, etc), kan er niet uitgebreid op ieder onderwerp ingegaan worden. Als blijkt dat u behoefte hebt aan diepgang over een bepaald onderwerp, dan kunt u aansluitend deelnemen aan een specifieke training van de SBV, zoals Bijtanken & Oppoetsen of een rijvaardigheidstraining. Maar ook een ADAS-training kan interessant voor u blijken te zijn.

Wilt u weten wanneer er bij u in de gemeente een dergelijke voorlichting plaatsvindt? Kijk in onze agenda of neem contact met ons op!