PDA-certificaat voor zes SBV-docenten

PDA-certificaat voor zes SBV-docenten

Zes docenten van de SBV hebben vanavond hun PDA-certificaat officieel ontvangen. Het gaat om: Wilma Rabe, Reinder Reen, Klaas Kloosterman, Gert Harryvan, Peet Kuiper en Pieter de Lange. De zes ontvingen hun PDA uit handen van hun docent, Aldert van der Werk, van NHL Stenden. De ceremonie werd bijgewoond door familie van de docenten en bestuur en collega’s van de SBV.