Rijvaardigheidstraining | Burgum

Rijvaardigheidstraining | Burgum

Datum & tijd:

Donderdag 27 oktober 2022
09.00 – 12.00 uur

Locatie:

Glinstrastate, Burgum

Informatie en aanmelden:

Informatie over de Rijvaardigheidstraining vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.