Rijvaardigheidstraining | Drachten

Rijvaardigheidstraining | Drachten

Datum & tijd:

Woensdag 6 november 2024
13.00 – 17.00 uur

Locatie:
VEC Drachten, De Knobben 100

Eigen bijdrage: €15

Informatie en aanmelden:

Informatie over de Rijvaardigheidstraining vindt u hier. Deze training is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Smallingerland.
U kunt zich opgeven via willem@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.