Datum & tijd:

Maandag 25 mei
13.30-16.30 uur

Locatie:

Dongeraheem, Dokkum

Informatie en aanmelden:

Informatie over de Scootmobieltraining vindt u hier. De training in
Dokkum is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Noardeast Fryslân.
U kunt zich opgeven via 0512 – 544 610 of jelly@stichtingsbv.nl

Menu