Scootmobiel | Drachten

Scootmobiel | Drachten

Datum & tijd:

Maandag 6 september 2021
13.30-16.30 uur

Locatie:

@Holdert, Drachten

Informatie en aanmelden:

Informatie over de Scootmobieltraining vindt u hier. De training in Drachten is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Smallingerland.
U kunt zich opgeven via 0512 – 544 610 of jelly@stichtingsbv.nl

Menu