Scootmobieltraining | Drachten

Scootmobieltraining | Drachten

Datum & tijd:

Woensdag  24 mei 2023
13.30-16.30 uur

Locatie:

@Holdert, Drachten

Informatie en aanmelden:

Informatie over de Scootmobieltraining vindt u hier. De training in Drachten is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Smallingerland.
U kunt zich opgeven via jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier op de website. Telefonische opgave kan via 0512 – 544 610.