SWOV-onderzoek naar lesmethoden rijopleiding

SWOV-onderzoek naar lesmethoden rijopleiding

De SWOV meldt dat het een nieuw onderzoek start naar de lesmethoden in de rijopleiding. Aan de orde komen vragen als: Is het beter om rijlessen te spreiden over een langere periode of is het juist beter in een kortere periode een compacte opleiding te volgen? En welke lesmethoden zijn hierbij het meest geschikt? Een geleidelijke opbouw van de moeilijkheidsgraad of door leerlingen juist stimuleren om fouten te maken en daarvan te leren?

Het nieuwe SWOV-onderzoek is een vervolg op een inventarisatie van de didactische uitgangspunten van verschillende vormen van verkeerseducatie, waaronder ook de opleiding voor het rijbewijs B. Het rapport over de inventarisatie is op 13 maart jl. uitgekomen.

In 2021 verscheen het rapport van Emile Roemer Van rijles naar rijonderwijs. Hierin werd geadviseerd om de rijopleiding B in fasen of modules op te bouwen.