Tracks

Tracks

Datum & tijd:

Zaterdag 12 maart 2022
08.45 – 16.15 uur

Locatie:

VEC Drachten, De Knobben 100

Informatie en aanmelden:

Informatie over Tracks vind je hier. De training Tracks is bedoeld voor jongeren van 18 tot 25 jaar en wordt gevolgd met eigen auto.
Wil je meedoen? Geef je dan op bij Jelly via 06– 21 41 36 24, jelly@stichtingsbv.nl of via het aanmeldformulier. Vermeld hierbij je naam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum.

Menu