Verkeerswijzer Groningen: veilig lopen en fietsen voor nieuwkomers in Nederland

Verkeerswijzer Groningen: veilig lopen en fietsen voor nieuwkomers in Nederland

Verkeerswijzer Groningen heeft een brochure laten ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland, met daarin de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers. Mensen die nieuw zijn in ons land, bijvoorbeeld vluchtelingen, kennen onze verkeersregels vaak niet. In de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ worden die uitgelegd, via met name illustraties.

Daarnaast is de begeleidende tekst in vijf talen opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken). Met de komst van Oekraïense vluchtelingen in ons land, is de brochure op veler verzoek ook vertaald in het Oekraïens. Omdat sommige vluchtelingen Russischtalig zijn, is de brochure vertaald in het Oekraïens en Russisch.

Meer informatie over de brochure treft u aan op de website van Verkeerswijzer Groningen.