Foto: Tim de Jong (communicatiemedewerker Fierder Onderwijs)

Verkeersveiligheidslabel Fryslân voor CSG Liudger Raai in Drachten

Verkeersveiligheidslabel Fryslân voor CSG Liudger Raai in Drachten

CSG Liudger Raai in Drachten mag zich voortaan een gecertificeerd verkeersveilige school noemen. Met dit Verkeersveiligheidslabel laat de school zien dat ze aandacht heeft voor de verkeersveiligheid en verkeerseducatie van haar leerlingen. Op vrijdag 7 juli is het labelbord door de wethouder verkeer en vervoer, Maria le Roy, uitgereikt aan locatiedirecteur Gert Schooten. Hierbij waren naast leerlingen van de klassen 1 aanwezig: Evelien Karrenbelt (namens het ROF) en Peter van de Hoef (voorzitter SBV). Van de kant van Liudger Raai is het Grietje Soet (teamleider vwo bovenbouw) geweest die het leeuwendeel van het werk voor haar rekening heeft genomen.

Zie ook de website van CSG Liudger.