WRM-applicatie | Gesprekstechnieken

WRM-applicatie | Gesprekstechnieken

Motivatie en voordelen Door de juiste gesprektechnieken te hanteren is het gemakkelijker om doelgericht, kort en bondig maar vooral ook duidelijk aan te geven wat er goed is gegaan in het vertoonde rijgedrag en wat de aandachtspunten zijn. Deze bijscholing kenmerkt zich door de vele rollenspelen die opklimmend in moeilijkheidsgraad zullen zijn. Ook zullen diverse rollen gespeeld worden met verschillende probleemeigenaren (ouders, examinatoren, leerlingen). Door de praktische insteek zal de rijinstructeur meer inzicht krijgen in het belang van een goede communicatie en zal zijn feedback meer invloed hebben op het gewenste rijgedrag van de leerling. Leerdoelen 1. De rijinstructeur kan het gespreksmodel: | opening | feitelijke situatie | gewenste situatie | afronding | verklaren en in de praktijk toepassen. 2. De rijinstructeur kan het verschil tussen Beeldgedrag (BG) en Waargenomen gedrag (WG) uitleggen en in de praktijk toepassen. 3. De rijinstructeur kan de leerling overtuigen wat het Gewenste Gedrag (GG) is. 4. De rijinstructeur kan aangeven wat het gewenste rijgedrag is en in welke documenten dit te vinden is. 5. De rijinstructeur kan met behulp van het gesprekmodel een professioneel gesprek voeren met de leerling over: getoond rijgedrag | niet nakomen van afspraken | sociaal gedrag. 6. De rijinstructeur kan met behulp van het gesprekmodel een professioneel gesprek voeren met een van de ouders van de leerling over de aanvraag van een examen. 7. De rijinstructeur kan met behulp van het gesprekmodel een professioneel gesprek voeren met een examinator over een examenuitslag.

Gegevens:

  • Datum: vrijdag 17 maart 2023
  • Tijdstip: 09.00 – 16.00 (uiterlijk 8.45 uur aanwezig zijn)
  • Locatie: Verkeerseducatiecentrum (VEC) te Drachten
  • Lunch: deelnemers krijgen tussen de middag een lunch aangeboden namens de SBV
  • Kosten: € 137,50

Voor meer informatie en/of opgave: 0512 – 544 610 of marjolein@stichtingsbv.nl