WRM-applicatie | Verbeteren slagingspercentage

WRM-applicatie | Verbeteren slagingspercentage

Voordelen van deze nieuwe bijscholing zijn: door de leerling bewust(er) te maken van zijn eigen leerproces en -ontwikkeling ontwikkelt de leerling de wil om te willen leren leren.

Door de meest gemaakte fouten in kaart te brengen kunnen leerlingen met ondersteuning van zijn | haar rijinstructeur doelgerichter de leerling voorbereiden voor zijn rij- en verkeerstaak.

De rijinstructeur kan:

 1. Verklaren op welke wijze je ouders kunt betrekken bij het leertraject
  van hun zoon/dochter.
 2. Beschrijven in welke mate een goed ingevulde instructievorderingenkaart
  een positieve bijdrage kan leveren aan het in kaart brengen van het leertraject van de leerling.
 3. Verklaren op welke manier een rijinstructeur de leerling bewust kan maken
  van zijn eigen verantwoordelijk m.b.t. veilig rijgedrag en mogelijke gevolgen?
 4. Verklaren wat de meest 10 gemaakte fouten in het rijgedrag zijn waardoor
  een rijbewijsleerling het examen met onvoldoende resultaat afsluit.
 5. Verklaren wat de mogelijke gevolgen van het rijgedrag zijn
  m.b.t. verkeersveiligheid die tot onvoldoende resultaat leiden in het verkeer.
 6. Verklaren welke aanpak het meest gewenst is voor de rijinstructeur
  om de 10 meest gemaakte fouten te voorkomen?
 7. Beschrijven wat is het nut en doel van een persoonlijk logboek voor de leerling.

Gegevens:

 • Datum: vrijdag 21 februari 2025
 • Tijdstip: 09.00-16.00 (uiterlijk 8.45 uur aanwezig zijn)
 • Locatie: Verkeerseducatiecentrum (VEC) te Drachten
 • Lunch: deelnemers krijgen tussen de middag een lunch aangeboden namens de SBV
 • Kosten: € 137,50

Voor meer informatie en/of opgave: 0512-544 610 of klaas@stichtingsbv.nl